הסבה פנים מפעלית לגז טבעי, ירוחם

פרטי הפרויקט

במסגרת הסבת מפעל נגב קרמיקה לשימוש בגז טבעי, טלמניע אמונה על הקמת קו גז טבעי במקטע פנים מפעלי, כולל התקנת צנרת גפ”מ. אורך הקו הינו 700מ’ בקטרים של 6,4,3,2″”, כולל חצייה תת קרקעית של צנרת PE. ספיקת המערכת הינה 2,200 קובגז לשעה בלחץ עבודה של 2 בר. הפרויקט כלל התקנה של קו צנרת מים מקו תת קרקעי של נגב גז עד לצרכנים של נגב קרמיקה: מערכת הכוללת הקמה של תחנת הגפה וחיבור של כ-11 צרכנים.

לקוחאפקון התקנות ושירותים/ דור גז
יישוםהסבה פנים מפעלית לגז טבעי
מיקוםמפעל נגב קרמיקה, ירוחם
תפוקהקוב לשעה לחץ עבודה 2 בר
סוג דלקגז טבעי
הקמה3 חודשים
הפעלה מסחרית2013
תפקיד טלמניעקבלן ראשי
דילוג לתוכן